GDPR – Personuppgiftshantering

Akademiska kören värnar om din personliga integritet och hanterar den i enlighet med gällande lagstiftning.

Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har:

Vad samlas in – vad är en personuppgift:

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara namn, kontaktuppgifter mm. Alla körmedlemmar i AK finns i ett behörighetsskyddat medlemsregister som administreras av vår webbansvariga. Körmedlemmen väljer själv vilken information som man vill ska finnas i registret. Normalt lagras namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt start- och slutår i AK. Vi lagrar aldrig personnummer.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:

Syftet med registret är att kunna kommunicera inom kören, både mellan körmedlemmar och mellan styrelse och körmedlem. Vi behöver den också för att kommunicera med det studieförbund som vi arbetar tillsammans med. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till någon extern part.

För de personer som väljer att vara med i AKV – Akademiska körens vänner är syftet att vi ska kunna kommunicera ut våra evenemang mm.

Hur länge sparas informationen?:

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. När en körmedlem slutar och alla åtaganden mellan kör och medlem avslutats kan medlemmen begära att bli helt raderad. En person som avslutar sitt medlemskap i AKV kan begära att bli helt raderad omgående.

Vilka kan komma åt personuppgifterna?:

Alla körmedlemmar kan se den information som medlemmarna själva delger.

För personer som inte är körmedlemmar men med i AKV gäller att endast styrelsen i AK och personer som ansvarar för att kommunicera till AKV har tillgång till informationen.

Dina rättigheter:

Du har rätt att begära rättning av felaktiga uppgifter om dig själv. Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter när alla åtaganden mellan dig och kören är avslutade. Det gör du enklast via vårt kontaktformulär på fliken kontakt – http://www.akademiskakoren.se/?page_id=11

Du har också rätt att beställa ett registerutdrag med dina personuppgifter. Du kommer dock åt dina uppgifter själv på vår interna webbsida med hjälp av ett användarnamn och lösenord som du får av oss när du blir antagen som körmedlem.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se finns mer information.